Siri Bryng

Fysioterapeut / Psykomotorisk fysioterapeut

Fysioterapeut Psykomotorisk fysioterapeut Master i psykisk helse

Les merBestill time

Kontaktinformasjon

Siri Bryng

Tlf: 97728414

Jeg ringer tilbake om det ikke passer å ta telefonen

Hva må du betale?

Jeg har avtalehjemmel med Tønsberg kommune som gjør at du vil ha refusjonsrett.

Du får trygderefusjon ved fysioterapibehandling, også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale (avtalefysioterapeut). Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel som vil inngå i opptjening av frikort. Passerer du egenandelen for frikort, vil behandling være gratis ut året og vil gjelde hos lege, tannlege og fysioterapi.

Barn under 16 år og yrkesskade er fritatt for egenandel ved oppfølging av fysioterapeut med avtalehjemmel.

Behandlingstime som ikke er avbestilt innen 24 timer før den oppsatte timen, må betales i sin helhet, både egenandel og Helfo’s andel.

Hva er fysioterapi?

En fysioterapeut er en offentlig autorisert helseaktør med spesialkompetanse innenfor undersøkelse, diagnostisering, behandling og forebygging av muskel og skjelettproblematikk. Det vil bli gjort vurdering på hva som er den bakenforliggende årsaken til dine smerter. Det blir utført tester/undersøkelser for å finne årsaken til dine smerter. Sammen kommer vi frem til en behandlingsplan for hvordan du kan bli kvitt dine plager.

I behandlingen anvender fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, evt. opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og lang sikt.

Fysioterapeuten kan tilrettelegge arbeidsplassens fysiske utforming – og bevisstgjøre arbeidstakerne til funksjonell kroppsbruk.

Fysioterapi tilpasses alle aldersgrupper og alle smerter i muskel og skjelettsystemet, både akutte og kroniske smertetilstander.

Behandling er aktuell for:

De som har smerter i rygg, nakke, skulder, hofte, kne, fotsmerter, hodepine, forstuinger, idrettsskader, bekkenløsning, senebetennelser, slitasjeforandringer, nevrologiske tilstander og reumatologiske tilstander for å nevne noe.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

En psykomotorisk fysioterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Følelser leves i kroppen. Følelser kan være vanskelig ... vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. Følelser kan også være kilde til vitalitet og livskraft.

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Økt kontakt med muskelspenninger og pust kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne. Kroppslig ledighet, friere pust og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og erkjennelser, og du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen.

Behandlingen er aktuell for:

 • barn, ungdom og voksne
 • deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett
 • deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tetthetstilstander
 • deg med plager relatert til pust
 • deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer
 • deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse
 • deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende

Behandlingsmål kan være:

 • Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
 • Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
 • Økt kontakt med egne behov og grenser
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Kompetanse

Bred erfaring med alle aldersgrupper, smertetilstander og diagnoser.

Utdanning:

Bachelor i fysioterapi, Hogeschool Enschede 1999-2004

Akupunkturutdannelse, Vestfold akupunkturskole -2005

Psykomotorisk videreutdanning, OsloMet -2018

Master i psykisk helse, OsloMet -2020

Erfaring:

Sem fysioterapi, 2010-2020

Friske Tønsberg DA, 2004-2010

Tønsberg Kommune barn og unge, fysioterapeut på helsestasjon, 2005-2008

Bjønnesåsen bo og behandlingsenter, fysioterapeut, 2004-2005

Nesbru fysioterapi, 2004-2005

Kysthospitalet, 2004

Volvat Medisinske senter, 2003

Treningsinstruktør, Spenst/Centrum trim og helse 2003-2009

En mengde kursrekker innen:

Treningslære

Ortopedi

Manuell terapi

Nevrologi

Bekken behandling

Redcord/neurac behandling

Medisinsk treningsterapi

Hjerterehabilitering

Psykomotorikk

Interessefelt:

Sammensatte smertetilstander

Stressmestring

Angst problematikk

Bekkenplager

Ortopediske skader og opptrening og rehabilitering etter operasjoner.

Arbeidsområder:

Endringsarbeid relatert til stress og overbelastninger

Pasientsentrert kommunikasjon

Ressursorientering

Kroppsbevissthetstrening

Mestringsstrategier

Lære avspenning

Opptrening/smertelindring uten bruk av apparater.

Opptrening/Smertelindring ved bruk av Medisinsk treningsterapi

Opptrening/smertelindring ved bruk av Redcord slyngebehandling